gái trực tết

  1. Administrator

    Sửa tiêu đề trực tết cho các em phục vụ mua tết nguyên đán 2022

    Để phục vụ nhu cầu của các checker. Các em ở lại trực tết sẽ được quyền tăng giá từ 10-100%. Tùy thuộc mức độ thỏa thuận và thời gian giữa Checker <=> Các em - Vậy các bánh sẽ sửa thêm tiền tố "Trực tết" và ghim lại trên KV ViP. - Các em không làm sẽ tạm thời hạn xuống để nhường chỗ cho các em...
  2. Administrator

    Admin Lịch trực tết các em hàng tân sửu 2021

    Mừng xuân chúc bạn thơ ta Túi tiền dủng dỉnh đầy nguyên Đàn ông lủng lẳng hai hòn cao nguyên Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên Thiếu tơ thiếu vải đợi anh cùng chèo. Chuột đi Trâu tới chào đón Tân Sửu 2021. Lại một năm bận rộn công việc kèm lẫn dịch bệnh Covid-19. Ngăn sông cấm chợ nhưng các em bánh...